Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สรุปข่าวสื่อมวชนประจำวัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-25... (01 มิ.ย. 2560)  
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ไผ่ล้อมคัพ ครั้งที่ 14” (ตำบลสีขาวต้านยาเสพติด) ป... (05 พ.ค. 2560)  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖... (28 เม.ย. 2560)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา... (28 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2... (03 เม.ย. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (27 ก.พ. 2560)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2559 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ค... (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชี... (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำ... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้อง... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2... (21 พ.ย. 2559)
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ... (18 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 255... (17 พ.ย. 2559)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติ... (06 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้อง... (01 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อ... (01 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อ... (01 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันก... (04 พ.ค. 2560)  

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันก... (04 พ.ค. 2560)  

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันก... (04 พ.ค. 2560)  

การประเมินประสิทธิภาพของอ... (12 พ.ค. 2559)

ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงท... (03 พ.ย. 2558)

ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้... (03 พ.ย. 2558)

ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมง... (24 ต.ค. 2557)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (19 ก.ย. 2556)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (19 ก.ย. 2556)

การป้องกันและแก้ไขปัญหากา... (18 ก.ค. 2556)

ร่วมทำพิธีถวายพวงมาลาเนื่... (26 ต.ค. 2555)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภ... (08 ก.ย. 2554)

โครงการคนไผ่ล้อมร่วมใจต้า... (08 ก.ย. 2554)

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมช... (08 ก.ย. 2554)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ... (27 ธ.ค. 2553)

โครงการสร้างงานตามยุทธศาส... (27 ธ.ค. 2553)

กิจกรรมที่ผ่านมาของ อบต.ไ... (08 ก.ย. 2553)

กิจกรรมที่ผ่านมาของ อบต.ไ... (08 ก.ย. 2553)

กิจกรรมที่ผ่านมาของ อบต.ไ... (08 ก.ย. 2553)

กิจกรรมที่ผ่านมาของ อบต.ไ... (08 ก.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองลำรางหว้า ห... (10 ส.ค. 2560)  
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห... (19 ก.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ... (14 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ปรับปรุงระบบกระจายข่าวประจำหมู่บ้านระย... (14 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ไผ่ล้อมหลังเ... (14 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปร... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปร... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปร... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปร... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบลบึงตะเคียน หมู่... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปร... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปร... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำช... (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อสร้างระบาย... (13 ธ.ค. 2559)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางงานปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้... (28 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางงานปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้า... (28 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางงานปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้า... (28 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อภายในห... (28 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับ... (25 พ.ค. 2560)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื... (23 พ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ป... (03 พ.ค. 2560)  
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง... (22 ต.ค. 2558)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่ว... (06 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างภารกิจ ป... (06 พ.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ... (03 มี.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก... (24 ธ.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ... (03 ธ.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (29 ก.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว (19 เม.ย. 2554)  
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
หมู่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-55296121     อีเมล์ : 
admin@pailompitlok.go.th

www.pailompitlok.go.th